Naš program

U našem vrtiću najvažnije nam je da se svako dijete osjeća sretno i zadovoljno, a pod tim podrazumijevamo da bude sigurno, voljeno, slobodno i stručnim i suvremenim pedagoško - psihološkim metodama potaknuto na vlastiti razvoj.

Program vrtića je usmjeren na dijete i njegove potrebe.

U skladu s potrebama pojedinog djeteta trudimo se razvijati njegove sposobnosti – tjelesne, socio-emocionalne, spoznajne, govorne i komunikacijske, stvaralačke.

Pri tome, naglašavamo dječju inicijativu, poticanje samostalnog istraživača.

Kao organizacija koja uči, naši odgojitelji, stručni suradnici i svi zaposlenici su u stalnom procesu stručnog usavršavanja kako bi unapređivali svoj odgojno-obrazovni rad s djecom.

Izrazito nam je važna i suradnja s roditeljima u kojima težimo partnersko suradničkim odnosima.

U okviru redovitog 10 satnog programa kontinuirano ostvarujemo rad na projektima nastalih prateći interese djece


          -  Razvoj predmatemtičkih vještina

          - Poticanje plesnih kompetencija djece u jasličnoj dobi - razvoj motorike i koordinacije pokreta uz različitost glazbe

          - Život u skladu s prirodom - projekt održivog razvoja

          - Razvoj socijalnih i građanskih kompetencija djeteta kao temelj razvoja odgovornog građanina - Svijet kakav  želimo
        
          - Čuvajmo sebe, druge i okolinu - projekt održivog razvoja

          - Dijete i kreativnost
         
          - Dijete kao znanstvenik
                                                                                          

 , te program ranog učenja engleskog jezika (cjelodnevni program) - odgojna skupina Berries - objekt Sveti Duh 75.


 

 


Ispiši stranicu